Leveransinformation

Schenker Privpaks transportvillkor

 

Ansvar

Schenker Privpaks tjänster utförs enligt Schenkers ansvarsbestämmelser – Identiska med Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000.

Schenkers ansvarsbestämmelser

Detta medför bland annat att:

 • Den som begär ersättning måste styrka varans värde vid transportens början och sin ekonomiska förlust samt att skada/förlust skett under Schenker Privpaks ansvarsperiod
 • Inre skada som inte varit synlig då godset lämnades ut till mottagaren måste anmälas inom 7 dagar efter utlämnandet
 • Överstiger transporttiden 30 dagar får varan anses försvunnen
 • Ersättning enligt bilaga nedan.

Förhöjd ersättning

 

Följande varor får ej fraktas:

 • Farligt gods (ej heller i begränsad mängd)
 • Vapen och ammunition
 • Värdeföremål (såsom t.ex. kontanter, smycken, värdepapper eller liknande) 
 • Alkohol
 • Tobaksprodukter
 • Narkotika och droger
 • Levande växter
 • Levande eller döda djur
 • Varmtransporter 
 • Kyl- och frysgods

 

Transporttid

Ditt paket levereras vanligen mellan 2-4 arbetsdagar. Lite beroende på inlämningstid och var i landet du bor kan det ibland ta 1-2 dagar extra. Har vi inte levererat paketet inom 6 arbetsdagar kompenserar vi mottagaren av paketet med en Triss-lott.

 

Rutin

Inlämning av paket: Varan måste vara väl förpackad för att tåla normala transportkänningar med maskinsortering. Ombudet kan vägra att ta emot paket som är skadade eller inte anses kunna klara transporten.

Utlämning av paket: Mottagaren måste kontrollera om det finns synliga skador på paketet eller om delar kan saknas. Första reklamationen måste i så fall ske till ombudet vid utlämningen. Misstänks skador på varan skall paketet öppnas tillsammans med ombudet.

Ombudet måste omedelbart telefonanmäla skada/förlust till Schenker Privpak. Slutlig reklamation med ersättningskrav görs av ersättningsberättigad på speciell webbaserad blankett (nedan) då även handling som styrker varuvärdet skall bifogas.

 

Reklamera

Om du vill reklamera ditt paket ska du fylla i en skadeanmälan. Blanketten skickas till oss via E-post: reklamation.privatpaket@dbschenker.com eller

Schenker Privpak AB
Box 905
501 10 Borås

Klicka här för att ladda ner en skadeanmälan (word-fil)

 

Outlösta paket

Liggetiden på försändelser är 30 dagar. Paketet returneras därefter till inlämningsombudet, där avsändaren har möjlighet att hämta ut paketet mot betalning av fraktavgift. Avhämtas paketet ej av avsändaren äger Schenker Privpak rätt att pantsätta godset för kostnadstäckning av frakt eller destruktion.

 

Dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer endast att användas av Schenker Privpak för att administrera din frakt, och kommer inte att skickas vidare till någon tredje part. För att kunna erbjuda en god service och säkerställa kvalite i ditt fraktköp, kan Schenker Privpak komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig.

2009-06-12  Skriv ut