DB Schenkers Transportvillkor (Sverige)
DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) gäller som norm för beräkning av frakt och andra avgifter för transporter i DB Schenkers landbaserade trafik.

Klicka på respektive område nedan för att läsa mer.
___________________________________________________________

Indata - 6.1 Avtalsordning

Om inte annat avtalats gäller dokument och avtal i följande ordning:

  • I det enskilda fallet avtalade villkor.
  • EDI-avtal (överordnad avtalsförutsättningar och EDI-beställning).
  • Allmänna bestämmelser för utväxling av elektroniska meddelanden.

Med Avtalsförutsättningar avses den avtalsbilaga med underbilagor som innehåller parternas villkor för utväxling av elektroniska meddelanden.

Information om obligatoriska leveransuppgifter samt om hur transportinstruktion/STE-etikett fylls i finns i faktabladet ”Anvisningar för transportdokument”.

___________________________________________________________


   Skriv ut
.