DB Schenker Privpak förr och nu

DB Schenker Privpak förr och nu

Sedan 1992 distribuerar DB Schenker Privpak distanshandelspaket till privatpersoner i Sverige genom ett koncept där paket lämnas ut till konsumenten via ett rikstäckande ombudsnät.

Allt fler upptäcker fördelarna och flexibiliteten med att kunna hämta ut paket där det passar bäst, på tider som passar kunden. Initiativet till starten var ett samarbete med de stora svenska postorderföretagen, som önskade erbjuda alternativ till distribution via Posten och gärna såg fler aktörer på marknaden.

 

Rikstäckande ombudsnät

DB Schenker Privpak blev pionjärer i Sverige med konceptet utlämning av paket via ombud. Vid starten hade vi tecknat avtal med 150 ombud. I dag har vi ett rikstäckande ombudsnät bestående av cirka 1 600 paketombud - bensinstationer, matbutiker och kiosker. Våra paketombud finns både som oberoende småbutiker och stora kedjor som ICA, Statoil, OKQ8 och Coop/Konsum.

DB Schenker Privpak har även ett ombudsnät i Norge som täcker ungefär halva landet. Sedan 2003 är vi även etablerade i Finland.Distribution anpassad efter kunder

De som idag distribuerar sina varor med DB Schenker Privpak är företag som kännetecknas av nytänkande och kundfokusering. DB Schenker Privpak erbjuder genom sina paketombud en ökad frihet och tillgänglighet, där distandhandelsföretagen kan erbjuda distributionsalternativ som är anpassade efter kundens eget önskemål. Kunden kan hämta paketet där det passar bäst, nära hemmet, vid barnens dagis eller i närbutiken bredvid arbetsplatsen.

Välkända företag som H&M, Yves Rocher, Bon´A Parte, AdLibris, Gudrun Sjödén och Miljonlotteriet samverkar med DB Schenker Privpak för sin paketdistribution.

Sedan 2001 ägs vi av Schenker North och drivs i kommission av DB Schenker.Schenker Privpak i korthet

• Schenker Privpak AB är ett helägt bolag inom Schenker-koncernen, som i sin tur ägs av tyska DB (Deutsche Bahn).

• Den fysiska distributionen av paket ut till ombudsnätet sköts i Sverige av Schenker AB och i Norge av Schenker AS.

• I Sverige har Schenker AB cirka 4.300 anställda, varav ca 100 av dessa arbetar för Schenker Privpak AB.

• Vi har en egen paketsorteringsanläggning på terminalen i Borås samt i Stockholm. Därutöver sorteras paket på terminaler i Oslo och Helsingfors för leveranser till Privatkunder i Norge och Finland.

• År 2010 distribuerades cirka 7 miljoner paket i Sverige.

• Sedan 2001 finns vi etablerade i Norge och sedan 2003 i Finland.

• DB Schenker Privpak har i Sverige cirka 20 % av marknaden inom vårt segment.

 

2011-03-02  Skriv ut

Relaterat

Information för företag som är intresserade av att bli kund

Företag

Information för dig som vill bli ombud eller veta mer

Paketombud

Kontakt

Schenker Privpak AB

Box 905, Ryssnäsgatan 15

501 10 Borås

Tel 033-17 84 70

Extern information